เสมาโพล ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ” ในมุมมอง “ประชาชน”

919
เสมาโพล ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
เสมาโพล ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เสมาโพล ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ” ในมุมมอง “ประชาชน”

#เสมาโพล 🙋 กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ” ในมุมมอง “ประชาชน”

โดยเนื้อหาแบบสำรวจประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

ส่วนที่ 2 “ผลงานกระทรวงศึกษาธิการในมุมมองประชาชน

ส่วนที่ 3 ท่านพึงพอใจหรือชื่นชอบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแต่ละประเด็นอยู่ในระดับใด

นโยบาย “MOE Safety Center”

นโยบายพาน้องกลับมาเรียน

นโยบายกศน. ปักหมุด

นโยบายโรงเรียนคุณภาพ

นโยบายอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site

ตอบแบบสำรวจได้ที่
http://semapoll.moe.go.th/app/main/

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565
ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

เสมาโพล ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เสมาโพล ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ตลาดนัดวังจันเกษม เฟส 2 เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ทั้ง 10 หลักสูตร