เสวนาการศึกษา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 รับเกียรติบัตรฟรี

2703

เสวนาการศึกษา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 รับเกียรติบัตรฟรี

เสวนาการศึกษา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8   การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด - 19 รับเกียรติบัตรฟรี
เสวนาการศึกษา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 รับเกียรติบัตรฟรี

เสวนาการศึกษา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 รับเกียรติบัตรฟรี

OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8
ประเด็นเสวนา  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19

ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00-​12.30 น.

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

การรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

2) จะมี QR Code แบบทดสอบสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)
โดยจะขึ้นภาพ QR Code ดังกล่าว > ตั้งแต่เวลา  11.30

3) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code และเข้าทำแบบทดสอบสำหรับรับเกียรติบัตร

โดยระบบแบบทดสอบสำหรับรับเกียรติบัตรเป็นระบบอัตโนมัติ
>> กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการทำแบบทดสอบ  เนื่องจากระบบจะปิดโดยอัตโนมัติในเวลา >> 12.30 น.

4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ และกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม —
0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันนะคะ

OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews