เสวนาออนไลน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

1916
เสวนาออนไลน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
เสวนาออนไลน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์”มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร ศึกษานิเทศ และครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านทาง Facebook Live โดยมีผู้ร่วมเสวนา ออนไลน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร ศึกษานิเทศ และครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ค่ะ

1.ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.รศ.ดร. ปกรณ์ ประจันบาน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.รศ.ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
4.ผศ.ดร. ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5.รศ.ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งจะดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน ผอ.คลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แะ ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน  http://bit.ly/NRRUResearch

 

เสวนาออนไลน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
เสวนาออนไลน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

 

ซึ่งหลังจากคุณครูลงทะเบียนแล้ว เมื่อถึงวันและเวลาดังกล่าว สามารถเข้าร่วม การเสวนาออนไลน์”มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร ศึกษานิเทศ และครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านทาง Facebook Live    www.facebook.com/groups/418427322744312/
ได้เลยนะคะ

โดยครูอัพเดตดอทคอม เชื่อว่า การเสวนาออนไลน์”มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร ศึกษานิเทศ และครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูแน่นอนค่ะ ซึ่งแน่นอนว่า เราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง และอาจจะรวมถึงข่าวสารความคืบหน้าของ วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องรอติดตาม การเสวนาออนไลน์”มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร ศึกษานิเทศ และครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเวลาดังกล่าวอีกครั้งค่ะว่าจะมีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง