เส้นทางความก้าวหน้า ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.

4919

เส้นทางความก้าวหน้า ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.

เส้นทางความก้าวหน้า ของข้าราชการครู
เส้นทางความก้าวหน้า ของข้าราชการครู

สวัสดีครัวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับมราบเช่นเคยครับ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (เดิม) กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) และ เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน” ซึ่งทั้งสองเรื่อเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (เดิม) กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่)

ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) "กรณีเปลี่ยนสายงาน"
เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา