“เอกชัย”ยืนยันต้องรื้อจรรยาบรรณครู

1397

“เอกชัย”ยืนยันต้องรื้อจรรยาบรรณครู

กมว.เดินหน้ายกเครื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู “เอกชัย”ย้ำต้องเขียนให้ชัดเพื่อให้พิจารณาโทษได้ง่ายขึ้น

วันนี้(19 ก.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว.วันที่ 4 ต.ค.นี้ ที่ประชุมจะมีการหารือเรื่องหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ของคนที่ไม่ได้เรียนปริญญาทางการศึกษา ที่จะนำมาใช้แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)วิชาชีพครู ซึ่งต้องออกเป็นประกาศคุรุสภา เพื่อเสนอที่ประชุมคุรุสภา ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา โดยที่ กมว.จะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ว่า รายละเอียดการเรียนการสอน หลักสูตร ชั่วโมงการเรียน และการปฏิบัติการสอน ควรจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรใหม่ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ทันที

ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กมว.ต้องเร่งดำเนินการเรื่องการปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยขณะนี้คณะอนุกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับแก้เกณฑ์ลงโทษครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ที่ต้องกำหนดบทลงโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น  การลงโทษครูที่ทำอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน และชู้สาว ไม่ควรมีโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ควรเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น และอีกสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ควรมีบทลงโทษที่ชัดเจน โดยกำหนดเลยว่า พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

“ถ้าเราเขียนจรรยาบรรณให้ดี  ต่อไปการพิจารณาลงโทษจะง่ายขึ้น เช่น ครูบางคนเปิดสอนพิเศษให้แก่นักเรียนที่ตนสอนในชั้นเรียน ซึ่งผมมองว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะครูกำลังใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้นักเรียนไปเรียนพิเศษด้วย ซึ่งครูทำเยอะมาก และผู้ปกครองก็พูดไม่ออก ดังนั้นต่อไปจรรยาบรรณครูควรจะกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา” รศ.ดร.เอกชัย กล่าว…

 

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.53 น.

ที่มา เดลินิวส์