วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

Advertisement

เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา”

เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวน 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม

เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Advertisement

เล่มที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เล่มที่ 11 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่…https://drive.google.com/drive/folders/1bHuET6FkJPC4eFA2aVOUeTBWGvoyuAaa?fbclid=IwAR1_uYy7zOXqFoHLvXh6wW4T0jgAFR2pq6yv7yDyXfHpbkvsZnMELzRWrzQ

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ และ วิธีการย้าย ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565 ว 18/2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X