ดาวน์โหลดที่นี่! เอกสารธุรการประจำชั้น (ไฟล์word ปรับปรุงได้)

3827

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ เอกสารธุรการประจำชั้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และเตรียมรับการประเมินมาให้คุณครูทุกท่านได้นำไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ webkroox.com ครับ

เอกสารทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วย

ทะเบียนคำสั่ง

ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ

ทะเบียนการเป็นวิทยากร

ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ

ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ

การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน

บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู

บันทึกการพัฒนาตนเองของครู

บันทึกการร่วมงานกับชุมชน

บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน

บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน

ทะเบียนเกียรติบัตร

ทะเบียนโครงการประจำปี

ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน

ทะเบียนนักเรียนดีเด่น

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

และ ฯลฯ

ภาพตัวอย่างครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ครับ

หรือ

ดาวน์โหลดที่ละไฟล์ที่นี่ครับ