Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ TEPE online หรือ ระบบการพัฒนาครููและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานปี 2561 ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด์ และในเดือน เมษายน 2561 จะเริ่มเปิดอบรม ประกอบด้วย 3 หลังสูตรคือ

เพิ่มเพื่อน


1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน


มาให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจว่า จะอบรมTEPE online ไปเพื่ออะไร
โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงครับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการ อบรมTEPE online มีดังนี้

Advertisement

Advertisementที่มา : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

You might also like