เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

13100
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เปิดเทอมได้ 2 สัปดาห์แล้ว เหนื่อยกันไหมเอ่ย วันนี้เช่นเคยค่ะ ครูอัพเดตดอทคอม  มีเอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะสำหรับนำไปประยุกต์ให้ให้เข้ากับสาระและหลักสูตร ขอแต่ละโรงเรียนนะคะ

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร8กลุ่มสาระ เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่างๆนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

 

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

 

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ศิลปะ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ศิลปะ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ศิลปะ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

 

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!
เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไฟล์ WORD พร้อมแก้ไข จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่!

ดาวน์โหลด ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่แบ่งปันข้อมูลค่ะ