เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิกกบข. สมาชิก กบข. เช็กที่นี่

1596

เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิกกบข. สมาชิก กบข. เช็กที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นภาษีของสมาชิก กบข.มาฝากครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้กบข.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นภาษีของสมาชิก กบข. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิกกบข. สมาชิก กบข. เช็กที่นี่
เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิกกบข. สมาชิก กบข. เช็กที่นี่

เช็กให้ครบ เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิกกบข.

หลักฐานสำหรับลดหย่อนภาษี 

หลักฐานแสดงรายได้ : หนังสือรับรองรายได้ (50ทวิ)

เพิ่มเพื่อน

ออมกับ กบข. : ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจําปี

ประกัน บํานาญ : หนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกัน

กองทุนรวม : หนังสือรับรองการซื้อ SSF/RMF

บริจาค : ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้บริจาค

ช้อปดีมีคืน : ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป

สมาชิก กบข. อย่าลืมเช็กหลักฐานประกอบการยื่นภาษีให้ครบตามลิสต์นี้ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และไม่พลาดสิทธิ์ในการขอรับเงินภาษีคืน
โดยสมาชิก กบข. สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2563 เพื่อนำไปใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีได้จากช่องทางรับใบแจ้งยอด 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิก กบข.
เอกสารยื่นภาษี สำหรับสมาชิก กบข.

ช่องทางที่ 1 : My GPF Application
ผ่านเมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “ดาวน์โหลด / e-Statement”

ช่องทางที่ 2 : My GPF Website
บนเว็บไซต์ http://mygpf.gpf.or.th หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งยอดผ่านเมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “ขอสำเนาใบแจ้งยอด”

ช่องทางที่ 3 : e-Mail
สำหรับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์รับใบแจ้งยอดเงินผ่านอีเมล ใบแจ้งยอดจะถูกส่งไปที่อีเมลของสมาชิกตามข้อมูลการลงทะเบียน

ช่องทางที่ 4 : LINE กบข. @gpfcommunity (https://lin.ee/pg7w6hn)
โดยกดที่เมนู “ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน”

ช่องทางที่ 5 : หน่วยงานต้นสังกัด
สำหรับสมาชิกที่ขอรับใบแจ้งยอดในรูปแบบเอกสาร กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินผ่านหน่วยงานต้นสังกัดในทุกปีจนกว่าจะมีการแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเอกสารจากสมาชิก โดยสามารถติดตามใบแจ้งยอดเงินของท่านได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด

ขอบคุณที่มาจาก : กบข.