แจกฟรี! เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

2392

 

สมรรถนะหลักผู้เรียน
สมรรถนะหลักผู้เรียน

แจกฟรี📗📙📘📕 เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาตอนต้น โดยคณะทำงานและคณะวิจัยที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบขัอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
สำนักงานสภาการศึกษา จัดพิมพ์เอกสารออกมา 4 เล่ม ในรูปแบบ e-book ดังนี้

1.เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆฉบับประชาชน และเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆฉบับครู ผู้บริการ และบุคลากรทางการศึกษา

http://online.fliphtml5.com/wbpvz/nram/

เพิ่มเพื่อน

2. กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-3)

http://online.fliphtml5.com/wbpvz/ggxe/

3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://online.fliphtml5.com/wbpvz/gjff/

4.รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://online.fliphtml5.com/wbpvz/rqmx/

เอกสารชุดนี้มี 12 รายการ ยังมีเอกสารอื่นๆอีกจะทยอยนำมาแบ่งปันกันในโอกาสต่อไป 😁😁😁

 

ขอบคุณเอกสารดีดีจาก  เพจสถาบันสังคมศึกษา สพฐ.