Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาฝากเช่นเคยนะครับ โดยวันนี้ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งเป็นสไลด์บรรยายของท่านอาจารย์พรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด 38 สไลด์ ดังนี้ครับ

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด

ที่มา : สพฐ.

You might also like