เฮ! สพฐ.จัดสรรงบปี 58 จ้างต่อครูธุรการ-ภาารโรง-ครูดูแลเด็กกินนอน-จนท.ห้องปฏิบัติการ

606

สพฐ.จัด
สรรงบปี 58 จ้างครูธุรการ ภารโรง ครูดูแลนร.กินนอน และจนท.ห้องปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพื้นที่ประถม-มัธยม ระยะเวลา 6 เดือน 


       

       นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณปี
2558 โครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน
(เดือนเมษายน-กันยายน) ดังนี้ 
1.ค่า
จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 14,363 อัตรา อัตราละ 15,000 บาทต่อเดือน
แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 12,606 อัตรา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,757 อัตรา รวมค่าจ้าง 6
เดือน 1,292,670,000 บาท บวกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีก 5 เปอร์เซ็นต์
จำนวน 64,633,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,303,500 บาท 


       

       เลขาธิการ
กพฐ. กล่าวต่อว่า 2.นักการภารโรง 8,676 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน
แบ่งเป็นสังกัดสพป. 8,178 อัตรา และสพม. 498 อัตรา รวมค่าจ้าง 6 เดือน
468,504,000 บาท บวกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ จำนวน
23,425,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,929,200 บาท
3.ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 164 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน
แบ่งเป็นสังกัดสพป. 56 อัตรา และสพม. 108 อัตรา รวมค่าจ้าง 6 เดือน
8,856,000 บาท บวกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 442,800
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,298800 บาท
และ4.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 194 อัตรา อัตราละ 15,000
บาทต่อเดือน รวมค่าจ้าง 6 เดือน 17,460,000 บาท
บวกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 873,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,333,000 บาท