Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แก้กฎศธ.รับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

Advertisement

สั่ง “ชัยพฤกษ์” แก้ไขกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 รับการประเมินคุณภาพรอบสี่ จาก สมศ. คาดเดือน พ.ค.นี้ เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ประเมินได้
เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (8 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ต้องการลดภาระครู เนื่องจากที่ผ่านมาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของ สมศ.มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ยุ่งยาก ทำให้เป็นภาระของครูและโรงเรียนที่จะต้องเตรียมการประเมินให้สอดรับกับ สมศ. ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. เป็นผู้ดำเนินการร่างแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า คาดว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยหลักเกณฑ์ใหม่นั้น ศธ.จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เอง และมีผู้เชี่ยวชาญจาก สมศ. ลงไปตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อดูว่าสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ ศธ.กำหนดหรือไม่ ตนยืนยันว่าขณะนี้จะไม่มีการประเมินใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีใครแอบอ้างเพื่อจะขอเข้าไปประเมินโรงเรียน ถือว่าเป็นการหลอกลวง ส่วนการสรรหา ผอ.สมศ.คนใหม่นั้น ตนจะไม่เข้าไปก้าวล่วง ให้เป็นอำนาจของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ….

Advertisement

You might also like