ตรีนุช มั่นใจ !!! แก้หนี้ครู สำเร็จปีการศึกษานี้

1201

แก้หนี้ครู สำเร็จปีการศึกษานี้ ตรีนุช มั่นใจ !!!

ตรีนุช มั่นใจ !!! แก้หนี้ครู สำเร็จปีการศึกษานี้
ตรีนุช มั่นใจ !!! แก้หนี้ครูสำเร็จปีการศึกษานี้

ตรีนุช มั่นใจ !!! แก้หนี้ครู สำเร็จปีการศึกษานี้

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ. เป็นกระทรวงที่มุ่งพัฒนาคน ให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในทุกมิติ และ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้เรียนรู้ ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ที่ ศธ.ดำเนินการอยู่ตั้งแต่ โครงการพาน้องกลับมาเรียน สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนคุณภาพชุมชน รวมถึงโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี และปัญหาหนี้สินครู ทุกโครงการตนมุ่งหวังให้เกิดการสร้างคุณภาพที่จับต้องได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ส่วนในปีการศึกษา 2565 เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยโครงการพาน้องกลับมาเรียน ในภาคเรียนใหม่ เพราะพบปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษา เป็นจำนวนที่สูงมาก โดยตนตั้งเป้าหมายว่า จะเก็บเด็กตกหล่น จากระบบการศึกษา ให้ได้ถึง 60,000 คน ภายใน ปีการศึกษานี้ ดังนั้น เรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเร่งดำเนินการ อย่างเร่งด่วน เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นอย่าง และต้องการให้ ศธ.ทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้าง โรงเรียนคุณภาพ สำหรับการดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการมาครบ 1 ปีแล้ว สิ่งที่เป็น นโยบายเร่งด่วน และเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนั้น ตนมองว่าหลายโครงการที่มาในขณะนี้ แม้ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควร แต่ถือเป็นความก้าวหน้า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ ปัญหาหนี้สินครู ที่ตนมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จ ให้เกิดขึ้นให้ได้ในปีการศึกษานี้.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566-2570