Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แก้เนื้อหาตำราเรียนเกี่ยวกับกษัตริย์เสร็จแล้ว

Advertisement

เพิ่มเพื่อน
สพฐ.ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในหนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับเรียบร้อยแล้ว มั่นใจสั่งหนังสือถึงมือเด็กทันเปิดเทอมปี 60

Advertisement

Advertisement

วันนี้(15ก.พ.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ทั้งฉบับ ศธ.และฉบับสำนักพิมพ์เอกชน นั้น สพฐ.ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนตรวจสอบหนังสือเรียน พบว่า ฉบับ ศธ.มีหนังสือที่ต้องปรับปรุง 78 เล่ม ใน 3 กลุ่มสาระฯ คือ ภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศิลปะ ส่วนฉบับสำนักพิมพ์เอกชน มี 367 เล่ม ใน 6 กลุ่มสาระฯ คือ ภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , ศิลปะ ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,สุขศึกษาและพลศึกษา และวิทยาศาสตร์
“โดยภาพรวมการปรับปรุงต้นฉบับหนังสือครั้งนี้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเน้นปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยจัดพิมพ์แล้ว และจะแล้วเสร็จทุกฉบับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มั่นใจว่าจะจัดส่งหนังสือเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสือเรียนที่มีสาระเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกต้อง”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว…
You might also like