มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

2373
แก้ปัญหาหนี้สินครู
แก้ปัญหาหนี้สินครู

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

advertisement

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติอย่างยั่งยืนนั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ

advertisement

มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เรื่องน่าอ่าน >> กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู1
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู1
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู2
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู2

เรื่องน่าอ่าน >> ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กบข. แก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก กบข. คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566

advertisement

มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู3
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู3
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู4
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู4
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู5
มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู5

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

ครูอัพเตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. จาก ท่านดร. อาทิตย์ อาจหาญ เพจ อาทิตย์ อาจหาญ : Athit Athan