ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา

2131

ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาฝากครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน สกสค.ได้จัดประชุมเพื่อ หารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทาง สกสค. ได้เผยแพร่ความเคลื่อนไหวล่าสุดดังนี้ครับ

หารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งต่อไป

โดยมีตัวแทนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือได้แก่ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางทิพพาศรี อินทะกุล ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา นางสาวประทวน มูลหล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

อย่างไรก็ตามถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทีมงานครูอัพเดตดอทคอมจะรีบนำมาแจ้งให้คุณครูได้รับทราบทันทีครับ

ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี สกสค. หารือการ แก้ไขปัญหา หนี้สิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณที่มา : เพจสกสค.