แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษา 2563 )

3563
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

 

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน สื่บเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19  ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษา 2563 ) ภายใต้บริบทของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เลื่อนเงินเดือน
เลื่อนเงินเดือน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ที่มาข่าวจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/