แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ covid19

2553
    แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ covid19
    แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ covid19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19

เพิ่มเพื่อน

คุณครูสามารถอ่านรายละเอียด เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้จากหนังสือราชการดังภาพด้านล่างเลยค่ะ

แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ covid19
แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ covid19

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน