Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แชร์ด่วน! รับเยอะมาก! จังหวัดสระบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 24 วิชาเอก 118 อัตรา

Advertisement

ก่อนที่จะไปดูว่ามีวิชาเอกอะไรบ้าง เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอข้อมูลสำหรับการสอบในครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับสำหรับกำหนดการรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2560 มาดูกันเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง                                                                                                                              

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

สำหรับจังหวัดสระบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 24 วิชาเอก 118 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ครับ

1.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 28 อัตรา 

2.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 15 อัตรา 

3.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา 

4.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 4 อัตรา 

5.ครูผู้ช่วยวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา 

6.ครูผู้ช่วยวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 

Advertisement

7.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ชีววิทยา จำนวน7 อัตรา 

8.ครูผู้ช่วยวิชาเอก สังคมศึกษาจำนวน 10 อัตรา 

9.ครูผู้ช่วยวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 7 อัตรา 

10.ครูผู้ช่วยวิชาเอก สุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา 

11.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

12.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ทัศนศิลป์จำนวน 2 อัตรา 

13.ครูผู้ช่วยวิชาเอก นาฏศิลป์ จำนวน 4 อัตรา 

14.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา 

15.ครูผู้ช่วยวิชาเอก อุสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 

16.ครูผู้ช่วยวิชาเอก เกษตร จำนวน 1 อัตรา 

17.ครูผู้ช่วยวิชาเอก การเงิน-บัญชี จำนวน 1 อัตรา 

18.ครูผู้ช่วยวิชาเอก คหกรรม จำนวน 1 อัตรา 

19.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา 

20.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 7 อัตรา 

21.ครูผู้ช่วยวิชาเอก ประถมศึกษา จำนวน 8 อัตรา 

22.ครูผู้ช่วยวิชาเอก วัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 อัตรา 

23.ครูผู้ช่วยวิชาเอก แนะแนว จำนวน 3 อัตรา 

24.ครูผู้ช่วยวิชาเอก บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา 

รวมทั้งหมด 117 อัตรา

You might also like