Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แชร์ด่วน!! ศธ.เล็งเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2559 ปลาย ก.ค. 2559

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ชะลอ
เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
ปรับปรุงการบริหารของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่า
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ได้เสนอปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยมาแล้ว แต่ต้องนำเข้าหารือที่ประชุม
ก.ค.ศ.ก่อน เบื้องต้นจะประกาศผลสอบให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
เพื่อให้ครูเอกชนที่สอบบรรจุได้ มีเวลาลาออกจากโรงเรียน
และโรงเรียนเอกชนจะได้หาครูมาแทนได้ทัน

เพิ่มเพื่อน

รัฐมนตรีว่าการศธ.
กล่าวต่อว่า ส่วนที่นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ. เสนอปรับกติกาใหม่
โดยใช้การจัดสอบกลางร่วมกัน ในลักษณะเดียวกับการสอบ
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นั้น โดยหลักการตนเห็นด้วย
เพราะการสอบรวมจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
แต่ก็ยังกังวลว่าจะทำให้เกิดปัญหาทุจริตเช่นที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องไปหารือหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับก.ค.ศ.
ให้รอบคอบก่อน ส่วนการจัดสอบในครั้งนี้ ให้กศจ.เป็นผู้ดำเนินการ

Advertisement

Advertisement

นาย
พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า
การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ จะเร่งบรรจุแต่ตั้งทันภายในเปิดภาคเรียนที่
2/2559 หรือช่วงเดือนตุลาคม คาดว่าจะรับสมัครสอบได้ปลายเดือนกรกฎาคม
และประกาศผลในเดือนสิงหาคม-กันยายน
ส่วนที่ปลัดศธ.
เสนอให้ปรับกติกาการสอบครูผู้ช่วยนั้น
ตนยังไม่ได้หารือกับปลัดศธ.อย่างเป็นทางการ หากจะปรับ ในช่วงแรกต้องให้กศจ.
เป็นผู้พิจารณา ซึ่งโดยนโยบายอยากให้มีหน่วยงานจัดสอบกลาง
ลักษณะเดียวกับของก.พ. แต่ต้องดูวิธีการด้วยว่าเมื่อสอบขึ้นบัญชีไว้แล้ว
โรงเรียนจะเลือกใช้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีได้อย่างไร อย่างของ
ก.พ.จะมีการสอบขึ้นบัญชีเป็นรายภาค โดยก.พ.จัดสอบภาค ก
ส่วนหน่วยงานที่ต้องการใช้อัตรา ก็จะสอบภาค ข ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เอง ซึ่งอาจจะใช้แนวทางของก.พ.เป็นต้นแบบ
แต่ต้องดูให้เหมาะสมกับครู

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 27 มิ.ย. 2559

You might also like