แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค. 59

789

แชร์ด่วน!! สทศ.ประกาศ    ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET/V-NET/B-NET ปีการศึกษา 2559 ภายใน 31 ส.ค. 59 ดังรายละเอียดด้านล่างครับ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สทศ.