Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แชร์เลย! แบบคำขอ แบบรายงาน แบบเสนอชื่อฯ การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ของผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

Advertisement

แชร์เลย! แบบคำขอ แบบรายงาน แบบเสนอชื่อฯ การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ของผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

เพิ่มเพื่อน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบที่นี่


You might also like