แชร์เลย! โหลดฟรี! หนังสือติวเข้ม O-NET Get 100

1910

“O-NET Get 100 พร้อมลุย” การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุด อธิบายด้วยคลิปวิดีโอเข้าใจง่าย
และฝึกทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมคำอธิบายเฉลย
สำหรับอีก 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ
และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง
ติดตาม “O-NET” ได้ที่ www.trueplookpanya.com/onet

หนังสือติวเข้ม O-NET Get 100 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดมาไว้ที่นี่ที่เดียว