วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกภาษาไทยแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

Advertisement

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้นในการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้วยการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ และเห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน เป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระดับสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำเอกสารแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสำคัญของการอ่าน งานบริการของห้องสมุดโรงเรียน แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวการคัดเลือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำเอกสารฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และขอขอบคุณคณะผู้จัดทำเอกสาร
รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเอกสารนี้ จนทำให้
การจัดทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นี่

เรื่องราวเพิ่มเติม : เช็กที่นี่! สอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา เปิดสอบท้องถิ่น เพิ่มเติม 2565

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments