แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563 คู่มือเปิดเรียน COVID19

4428
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ในสถานการณ์ COVID19 ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพฐ. ได้เผยแพร่ แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด สพฐ. ในสถากาณ์ COVID 19 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  การมาเรียนของนักเรียน บทบาทของนักเรียน  บทบาทของครู ดังภาพ ตัวอย่างด้านล่างค่ะ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563 คู่มือเปิดเรียน  COVID19
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563 คู่มือเปิดเรียน COVID19
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563 คู่มือเปิดเรียน  COVID19
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.สพฐ.ปีการศึกษา2563 คู่มือเปิดเรียน COVID19

 

 

ซึ่งคุณครูสามารถ ดาวน์โหลด  แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด สพฐ.ในสถานการณ์ COVID19 ปีการศึกษา2563 ได้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์แนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณภาพและที่มาของ แนวทางการจัดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด สพฐ.ในสถานการณ์ COVID19 ปีการศึกษา2563 จาก เพจศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพฐ. เป็นอย่างสูงนะคะ