แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป

1703

แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป

ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
เพิ่มเพื่อน

 แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
 แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
 แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป