วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน ในระดับประถมวัย โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน ในระดับประถมวัย โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

Advertisement

 

แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน

แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน ในระดับประถมวัย
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. จะมีรูปแบบการประเมินจากทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ข้อ คือ

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็น
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross – functionSkills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
ข้อมูลจากคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู หน้า 111-112
ดาวน์โหลดคู่มือ >> shorturl.at/huABV

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมวิทยาการคำนวณ 3 หลักสูตร สำหรับครูประถมศึกษา อบรมออนไลน์โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments