แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

795

ดาวน์โหลดเลยครับ! แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ เพื่อให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการบูรณาการสอนอาเซียนในทุกกลุ่มสาระครับ..ดาวน์โหลดที่นี่ครับ