แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ. สมัครนักเรียน 2564

2253
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

ด่วนที่สุด แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ. 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี หนังสือ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ในห้วงเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นช่วงเวลาที่การดำเนินการรับสมัครนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 มีข้อสั่งการข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงขอเน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับสมัครนักเรียนและการจัดสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแต่ละพื้นที่สถานการณ์

ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการรับสมัครและการตรวจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อกรณีโรงเรียนมีการตรวจสอบสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยเคร่งครัด

อนึ่ง หากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 ของรัฐบาลและของจังหวัดในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท 19 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

 

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

 

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ. จาก สพฐ.ค่ะ