วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูแนวทางการแก้ปัญหา ภาวะถดถอย ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการแก้ปัญหา ภาวะถดถอย ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Advertisement

 

แนวทางการแก้ปัญหา ภาวะถดถอย ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการแก้ปัญหา ผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

✅นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ
โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

✅การพัฒนา การจัดประสบการณ์ เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการ และการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย
โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

✅มุมมองเด็กปฐมวัย กับผลกระทบภาวะถดถอย ทางพัฒนาการและการเรียนรู้
✅บทบาทของผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
◉ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
◉ นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

✅บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
◉รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
◉ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล)
◉ผศ.ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม “ตรีนุช” ให้ยืดหยุ่น !!! เด็กไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ

การประกวด ผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) สสวท. ร่วมกับ สพฐ. ขอเชิญคุณครูร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments