แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

2241
แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่
แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

 

แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มาชวนคุณครูทุกท่านคุยเกี่ยวกับ แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่ ซึ่ง อาจจะมีหลายท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หรือ คุณครูกำลังเตรียมตัวจัดทำรายงานการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ในรูปแบบ SAR อยู่ วันนี้เราไปดูเกณฑ์การประเมิน รูปแบบเอกสาร แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 กันเลยค่ะ เพื่อที่เราจะได้จัดทำเอกสารได้ถูกต้องตามแนวทางการประเมิน

โดยทางเว็บไซต์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 พร้อมกับมีไฟล์ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดด้วยนะคะ

แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่
แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

 

แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่
แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

 

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ทําให้การจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนจากการนั่งเรียนในห้องเรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
• ระยะแรก การประเมินจากการวิเคราะห์ จาก  SAR
• ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) (เป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา)

แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่
แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

ในส่วนของการประเมินระยะแรกนั้น ประเมินจากผลการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้นโดยไม่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เพื่อลดภาระของสถานศึกษา ผลการประเมิน SAR มี 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง”

 

แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่
แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่

 

และในส่วนของการประเมินระยะที่ 2 เมื่อสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR อย่างเป็นทางการจาก สมศ.แล้วถ้าต้องการให้สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาสามารถร้องขอให้ สมศ. เข้าไปตรวจเยี่ยม
ได้ ระบุตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะใช้เวลาน้อยสุด ไม่มีการสรุปผลด้วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม มี 5 ระดับ คือ“ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง”

โดยในส่วนของรายละเอียดการส่ง SAR ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสาร แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณครูสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน คลิกที่นี่ 

ฟังบรรยายแนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเตรียมตัวประเมิน ที่นี่ จะมีประโยชน์กับคุณครูนะคะ และขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจาก สมศ.ค่ะ