วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTแนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

Advertisement

สำนักงานก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ว13/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ กคศ.แจ้งวิชาเอก ระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา สำหรับขอวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะกําหนดให้ ข้าราชการครูยื่นคําขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งในแบบ คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กําหนดให้ข้าราชการครูระบุรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้ข้าราชการครูได้พัฒนาสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร สถานศึกษา หรืออัตรากําลังในแต่ละประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาที่สํานักงาน กศน. ได้แจ้งความประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคําขอ

 

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

Advertisement

 

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งหมด17 หน้า

กคศ.แจ้งวิชาเอก ระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา สำหรับขอวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565 ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments