แนะครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน

494

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในปี 2559
ที่กำลังจะมาถึงนี้ ตนมีความคาดหวังว่าคนของ ศธ.
ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทำหน้าที่ของการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก
และเยาวชนในอนาคต โดยในส่วนของครูจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ตนจะเน้นย้ำเป็นพิเศษและมีการเน้นย้ำมาโดยตลอด
ก็คือขอให้ครูใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ร่วมกับการมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้าง
และมีความสามารถที่กว้างขวางรอบรู้ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ
และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่ตนอยากฝากบรรดาแม่พิมพ์มากเป็นพิเศษคือ
ครูต้องมีจิตสำนึกของความเป็นครูอย่างแท้จริง
สามารถดูแลลูกศิษย์ของตัวเองให้เสมือนกับเป็นลูก บ่มเพาะวิชาความรู้
และความดีให้กับเด็กเต็มที่
เพื่อให้เด็กเหล่านี้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม
หากเราสามารถทำได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้เช่นนี้แล้ว
คนเป็นครูก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ไปถึงฝั่ง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ