แนะนำการอ่านหนังสือเตรียมสอบ…ทำอย่างไรให้สอบติด

1392

แนะนำการอ่านหนังสือเตรียมสอบดังนี้

**************

1. แบ่งเวลาการอ่านหนังสือ ซึ่งแต่ละคน มีเวลา 24 ชั่งโมงเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนอ่านมีภารกิจต่างกัน (อาจเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน หรือโสดก็ว่ากันไป)

2. ดูเนื้อหาประกาศเดิม โครงสร้างหลักสูตรการสอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไร หรือประกาศที่กำลังจะสอบ

3. จัดตารางว่าจะอ่านพ.ร.บ./ระเบียบใดก่อน หรือวิชาภาษาไทย /คณิตศาสตร์จะใช้เวลากี่วัน (ตามเนื้อหา/หรือเวลาที่เราว่าง)เช่น วันจันทร์ อ่านอะไร เป็นต้น

4. เวลาที่เราสามารถแบ่งเวลามาอ่านได้ (อ่าน 2 – 4 ชม.)ก็อยู่ช่วง (20.00 -24.00 น. เวลาดูละครทีวี) (01.00 น. – 05.00 น. เวลาที่เงียบและมีสมาธิที่สุด) หากต้องการประสบความสำเร็จก็ฝืนการกระทำ **(ลองแบ่งเวลาดูละคร หรือสังสรรค์กับเพื่อนมาอ่านหนังสือบ้างก็จะได้ประโยชน์มาก)

5. หากเป็นพ.ร.บ./ระเบียบที่ใช้สอบ (อาจอ่านฉบับเต็มก่อน หากอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็หาแนวข้อสอบมาหัด ทำก่อน ว่าพ.ร.บ./ระเบียบดังกล่าว เคยออกแบบไหน คำถามก็วนเวียน เอาคำตอบมาเป็นคำถาม กลับไปกลับมานั่นแหละ หรืออาจถามเชิงลึก ให้เรานับจำนวนวันของข้อกฎหมาย เช่น ภายในกี่วัน นับ

6. การหัดทำข้อสอบเก่าๆ (ซึ่งมีประโยชน์มากๆ) ก็จับเวลาและทำได้กี่ข้อ เช่น คณิตศาสตร์ หรือภาษาไทยและกฎหมาย เราต้องฝึกทำข้อสอบแข่งกับเวลา เพราะหากลงสนามจริง หากเราไม่เคยฝึกทำ เราจะตื่นเต้น ทำให้สมองเราคิดไม่ออก ในสิ่งที่เราจำไว้

7. หากไม่ถนัดเรื่องใด ก็ต้องพยายามหาคำตอบในสิ่งนั้น เช่น คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย และภาษาไทย หากเราไม่ถนัดเรื่องใด ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้มาก อย่าท้อ หากเราไม่ฝืน เราก็ไม่มีวันเข้าใจ **

หากเราพูดว่าเราไม่เก่ง เราไม่พยายามทำความเข้าใจ ก็ไม่มีใครช่วยเราได้ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถค้นหาได้ จากหนังสือต่างๆ (หรือแม้แต่ทางอินเทอร์เน็ต ที่เราใช้เวลาเล่น เฟตหรือไลน์ ของแต่วัน ลองแบ่งเวลานั้นมาหาคำตอบในเรื่องที่ไม่เข้าใจ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง)

8. หากำลังใจให้ตัวเอง เช่น คนรัก คนรู้ใจ หรือคนในครอบครัว พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา (หรือตั้งเป้าหมาย หากเราประสบความสำเร็จ เราจะทำอะไรให้ใคร หรือแม้แต่บนบานในสิ่งที่เราเคารพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก็สามารถท าได้เช่นกัน)

9. หากยังไม่ประสบความสำเร็จ อย่าท้อ ก็ต้องให้กำลังใจตัวเอง ฝันในสิ่งที่เราต้องการ และลงมือทำอย่างจริงจัง ก็เชื่อได้ว่าจะประสบความสำเร็จสักวัน

**เพราะแต่ละคน อาจไม่ได้มีโอกาส หรือฐานะทางการเงินต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จคือ ความพยายามเท่านั้น ที่จะนำพาเราให้ประสบความสำเร็จในการสอบในที่สุด***

โชคดีทุกๆคนในการสอบ

ประพันธ์ เวารัมย์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

http://pun2013.bth.cc

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc