แนะนำเลขาธิการ ก.ค.ศ. และรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

3998
ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ.

 

              สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ 2 ท่านด้วยกัน ท่านแรก คือ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยท่านได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และอีกหนึ่งท่าน คือ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นักวิชาการหนุ่มไฟแรงจากมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งท่านเดินทางเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในการนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความยินดีที่จะแนะนำทั้ง 2 ท่าน ให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

ประวัติ ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

           ประวัติ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. 

ขอบคุณข้อมูลจาก  ก.ค.ศ.