แนะผู้ปกครองในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีเด็ก อายุ 12-18 ปี มีโรคประจําตัวเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพาเด็กไปรับวัคซีน หลังตัวเลขทะยานขึ้นต่อเนื่อง

1489

แนะผู้ปกครองในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีเด็ก อายุ 12-18 ปี มีโรคประจําตัวเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพาเด็กไปรับวัคซีน หลังตัวเลขทะยานขึ้นต่อเนื่อง

แนะผู้ปกครองในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีเด็ก อายุ 12-18 ปี มีโรคประจําตัวเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพาเด็กไปรับวัคซีน หลังตัวเลขทะยานขึ้นต่อเนื่อง
แนะผู้ปกครองในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีเด็ก อายุ 12-18 ปี มีโรคประจําตัวเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพาเด็กไปรับวัคซีน หลังตัวเลขทะยานขึ้นต่อเนื่อง

แนะผู้ปกครองในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีเด็ก อายุ 12-18 ปี มีโรคประจําตัวเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพาเด็กไปรับวัคซีน หลังตัวเลขทะยานขึ้นต่อเนื่อง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีแนวโน้มการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น เฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี พบติดเชื้อรายใหม่ในสัปดาห์แรกเดือน ส.ค. 7,787 คน และมีจำนวนการติดเชื้อรายใหม่ในสัปดาห์ที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 8,733 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จึงเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุด ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่

“โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง แต่ยังไม่แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีจนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้น”

จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีเด็กและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี 5,196,248 คน พบติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 1 เม.ย. –14 ส.ค. 2564 จำนวน 41,832 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ในจำนวนนี้เสียชีวิต 8 คน ทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น พิการทางสมอง มะเร็ง และหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง สามารถให้เด็กเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ แนะนำได้ สอบถามและประสานนัดหมายกับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ประกาศให้บริการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แนะผู้ปกครองในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีเด็ก อายุ 12-18 ปี มีโรคประจําตัวเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพาเด็กไปรับวัคซีน หลังตัวเลขทะยานขึ้นต่อเนื่องจาก NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์