แนะเด็กคิดให้ดีก่อนเลือกเรียนหมอ

405

รองคณบดีฯ คณะแพทย์ มม. ชี้แม้สัดส่วนออกกลางคันลด
แต่เด็กไม่มีความสุขในการเรียน แนะวิเคราะห์ตัวเองให้ดีก่อนเลือกเรียนแพทย์
เตือนพ่อแม่อย่าบังคับหรือกดดันลูกให้เรียนหมอ

วันนี้ (27 ก.ค.) ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.)กล่าวตอนหนึ่งในการแนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ในหัวข้อ
“เปิดประตูสู่ศิริราช”ก่อนตัดสินใจเรียนแพทย์ศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า
ที่ผ่านมาแม้สัดส่วนการออกกลางคันของนักศึกษาแพทย์จะลดลง
แต่สิ่งหนึ่งที่พบเพิ่มมากขึ้นคือ
นักศึกษาแพทย์จำนวนหนึ่งไม่มีความสุขในการเรียน บางคนไม่รู้ว่า
แพทย์เรียนอะไรบ้างและเรียนไปทำไม
ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครองก่อน ที่สำคัญนักเรียนต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ดีว่า
เหมาะที่จะเป็นแพทย์และอยากเรียนแพทย์จริงหรือไม่
เพราะแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนหนัก ต้องเสียสละเวลาในการเรียน
และการทำงานเพื่อผู้อื่น

“ผู้ที่จะเรียนแพทย์ควรเป็นคนที่ขยัน อดทน มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง
เพราะวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละทำงานหนัก
และต้องยึดถือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ ขอฝากถึงผู้ปกครองทุกคนว่า
ควรสนับสนุนให้บุตรหลานได้เรียนต่อในสาขาที่เด็กชอบ
และมีใจรักในวิชาชีพนั้น จริง ๆ
อย่าบังคับหรือกดดันให้เลือกเรียนแพทย์เพียงเพราะวิชาชีพนี้เป็นความฝันของ
ผู้ปกครอง หรือ เป็นค่านิยมของสังคมเท่านั้น”
ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์กล่าวและว่า หลักสูตรแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้น
มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาจึงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
เมื่อเรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์