แนะโรงเรียนใช้ “โฮมรูม” พัฒนาเด็ก

564

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ แนะใช้ชั่วโมงโฮมรูม-การเข้าแถวหน้าเสาธง
สร้างสรรค์กิจกรรมก่อนเข้าวิชาเรียน กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนา
ย้ำครูต้องสอนให้สนุก อย่าเน้นวิชาการมากเกินไป

    วันนี้ (1 ต.ค.) ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.บัญชา
ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง
“รวมพลังสร้างสรรค์ EDUCA เพื่อครูไทยทั้งประเทศ” ในงานแถลงข่าวการจัดงาน
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 (EDUCA :2015)
ภายใต้แนวคิด On Schooling โรงเรียน! โรงเรียน! โรงเรียน! ว่า
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ควรให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยความสนุก
และมีความสุขกับการเรียน โดยเฉพาะในชั่วโมงโฮมรูม หรือการเข้าแถวหน้าเสาธง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการเรียนหนังสือ ทางผู้บริหาร และครู
ต้องสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนในวิชาอื่นๆ
ต่อไป ไม่ใช่ใช้เวลาชั่วโมงนี้ดุด่าว่าเด็ก
หรือปล่อยเวลาให้ชั่วโมงโฮมรูมผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์

    “ผมอยากให้ทุกโรงเรียนเห็นความสำคัญกับชั่วโมงโฮมรูม
โดยใช้เวลานี้ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู และนักเรียน
ซึ่งอาจดึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเป็นโจทย์ให้เด็กได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้เด็กรู้จักการสร้างสรรค์
และเกิดการพัฒนา นอกจากนี้ในการเรียนการสอนต้องเน้นให้ครูสอนสนุก
อย่าเน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป เพราะจะทำให้เด็กเบื่อ และไม่ตั้งใจเรียน
ผู้บริหาร
และครูจึงต้องช่วยกันคิดหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้สอนแล้วเกิดความสนุก”

    รศ.ดร.บัญชา กล่าว

ด้าน นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารการจัดงานมหกรรมทางการศึกษาฯ
กล่าวว่า โรงเรียน
และห้องเรียนเป็นพื้นที่สำคัญที่สะท้อนคุณภาพระบบการศึกษา
ดังนั้นแม้จะมีการปฏิรูปการศึกษา
แต่หากไม่พัฒนาโรงเรียนก็ไม่สามารถผลิตเด็กที่มีคุณภาพออกมาได้ ซึ่งงาน
EDUCA ในปีนี้ จึงได้นำเสนอองค์ความรู้ และบทเรียนการปฏิรูปห้องเรียน
และโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้หลักการคิดไปข้างหน้า คิดข้ามบริบท
และคิดตรอง มาสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปปรับใช้ต่อไปได้ ทั้งนี้งาน EDUCA : 2015
จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 ต.ค.2558 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9)
เมืองทองธานี. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15:38 น.