แบบทดสอนออนไล์ อบรมออนไลน์ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้ รร.ปทุมคงคา

1782
แบบทดสอนออนไล์ อบรมออนไลน์ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้ รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอนออนไล์ อบรมออนไลน์ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้ รร.ปทุมคงคา

แบบทดสอนออนไล์ อบรมออนไลน์ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้ รร.ปทุมคงคา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตรเครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้  รร.ปทุมคงคา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

เพิ่มเพื่อน

แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคคลที่สนใจ เข้ารับทำการทดสอบพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้
และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตามกฎจราจรใด้ถูกต้อง ผู้เข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนได้ร้อย 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี
ผู้เข้าทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็มแล้วให้รอวันถัดไป 1 วัน ได้เกียรติบัตร 100 ใบ เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบทุกวันครับ

งานวัดผลโรงเรียนปทุมคงคา ขอขอบคุณ
คุณครูเพิ่มสุข บินสะอาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูกิตติมา พุ่มซ้อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูณัฏฐา น้อยถนอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่่ได้ช่วยตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบฉบับนี้ครับ

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
ผู้กำกับลูกเสือ อาสาจราจร โรงเรียนปทุมคงคา
ผู้ออกข้อสอบและจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอนออนไล์ อบรมออนไลน์ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ที่ควรรู้ รร.ปทุมคงคา คลิกที่นี่