แบบทดสอบ หลักสูตรอบรม รับเกียรติบัตรออนไลน์ จำนวน 10 หลักสูตร โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

11257

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมี หลักสูตรอบรมออนไลน์ มานำเสนอให้คุณครูที่สนใจพัฒนาตนเอง โดยหลักสูตรอบรมออนไลน์ ทั้งหมดเป็นหลักสูตรอบรม ที่จัดทำโดย กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

แบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ จำนวน 10 หลักสูตร โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
แบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ จำนวน 10 หลักสูตร โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ใครยังเป็นนักล่าเกียรติบัตรออนไลน์อยู่ไหมคะ มาลองทดสอบความรู้กันนะคะ
แบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ จำนวน 10 หลักสูตรผู้จัดทำ : กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หลักสูตรที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยการใช้กระบวนการ (Coaching & Mentoring) สำหรับศึกษานิเทศก์ https://forms.gle/3hq65pvhD7z6RxNZ6

หลักสูตรที่ 2 Covid 19
https://forms.gle/D6F2YGEo5fYXx3eYA

หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครู
https://forms.gle/hLLe7huoXFFod34x7

หลักสูตรที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
https://forms.gle/5JBEK3jwJBNEhmfe6

หลักสูตรที่ 5 สมรรถนะ
https://forms.gle/xjPyNtTroHtGHBn59

หลักสูตรที่ 6 แนะแนว
https://forms.gle/7qD55wHFZnMEDw5N8

หลักสูตรที่ 7 สังคม
https://forms.gle/gNXL4JAgp6Kr7zc76

หลักสูตรที่ 8 หลักสูตร
https://forms.gle/WwYgDy2RchZf34Yv6

หลักสูตรที่ 9 ลดเพิ่มรู้
https://forms.gle/rjQaAFAXnH7cQLfH6

หลักสูตรที่ 10 จิตวิทยา
https://forms.gle/de3UP9yp2dCQcLAZA

ขอบคุณที่มา : กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1