แบบทดสอบออนไน์ ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 รร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

4292
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

 

แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Covid-19  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

ตัวอย่างเกียรติบัตร
                          ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

เข้าทำแบบทดสอบ