แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

2439
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 สอบผ่านรับเกียรติบัตรทันทีค่ะ

ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ต้องสอบผ่านเกณฑ์ผ่าน  มีจำนวน 20 ข้อ ผู้จัดทำระบบจึงจะจัดส่งเกียรติบัตร ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในแบบทดสอบ รับจำนวนจำกัด 100 คน/วัน

 

ตัวอย่างเกียรติบัตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ตัวอย่างเกียรติบัตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2   และคุณครูสามารถติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่  เฟซบุ๊ก Apezealy Kannika

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ  : แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/