แบบทดสอบออนไลน์ “กฎหมายเบื้องต้น” เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานกฎหมาย

8254
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

คณะสังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับ บริษัท สยามกรีนลอว์ จำกัด และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ “กฎหมายเบื้องต้น” เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานกฎหมาย ท่านใดผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง e -mail

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร สวยมากจ้า

 

 

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ“กฎหมายเบื้องต้น”

 

เข้าทำแบบทดสอบ