แบบทดสอบออนไลน์ การคำนวณวันเถลิงศกและวันมหาสงกรานต์ ตามตำราพิชัยสงคราม

2062
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

โครงการอบรมออนไลน์

จัดทำโดย ศูนย์ภารตะและอุษาคเนย์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การคำนวณวันเถลิงศกและวันมหาสงกรานต์
ตามตำราพิชัยสงคราม

เอกสารประกอบการทำแบบทดสอบ

เพิ่มเพื่อน

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร สวยมากค่ะ

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบ