แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

1994
แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบความรู้สำหรับการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ

แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

โดยคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปทำการทดสอบความรู้ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านที่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามใหม่ คะแนนปรับปรุงครั้งล่าสุด)

ตอนที่ 2 : หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ตอนที่ 3 : แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 4 : เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่

ตอนที่ 5 : แบบทดสอบความรู้สำหรับการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำแบบทดสอบที่นี่

หากคุณครูทุกท่านตอบผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.35