แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3112
แบบทดสอบออนไลน์การพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบออนไลน์การพัฒนาหลักสูตร

แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ

คำชี้แจง

1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกและตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง
3. แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผลการทดสอบร้อยละ 80 ถือว่าผ่านการอบรม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรในวันถัดไป
4. ผู้จัดการระบบจะตัดรายชื่อเพื่อออกเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเวลา 23.00-00.00 น.

ตัวอย่างเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ตัวอย่างเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ตัวอย่างเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะจะมีประโยชน์กับคุณครูนะคะ และขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ

 

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/