แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy สพม.32

6612
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งคุณครูหลายท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า  Digital Literacy กันอยู่แล้ว โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

ก่อนอื่นไปดูว่า  Digital Literacy คืออะไร

Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ cr.สำนักงานกพ.  อ่านเพิ่มเติมที่นี่

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : Digital Literacy การรู้ดิจิทัลเป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ปัญหาทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีการรู้ดิจิทัลเป็น ทักษะการอยู่รอดในยุคดิจิทัลมีความสําคัญต่อผู้เรียนทุกคน อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

 

คำชี้แจง

….📢 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบการวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacyโดยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

📢โดยสามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้เพื่อทำแบบทดสอบทันที โดยเลือกเพียงลิ้งค์ใดลิ้งค์หนึ่งเท่านั้น (แต่ละลิ้งค์รองรับได้สูงสุด 1,500 คน หากลิ้งค์ใดเต็มให้เลือกทำลิงก์อื่น )

☑ ลิ้งค์ที่ 1 https://forms.gle/Ygq8AuXgXxzsxVJb8

☑ ลิ้งค์ที่ 2 https://forms.gle/t5ixjw3znkbcVXoe6

☑ ลิ้งค์ที่ 3 https://forms.gle/gD8MRx4EUm6PCwcN7

☑ ลิ้งค์ที่ 4 https://forms.gle/hWwhUj7B2QM88wHW8

☑ ลิ้งค์ที่ 5 https://forms.gle/d8Vaui4ENqqXLg4L9

💠เป็นลิงค์สำหรับวันที่ 27 – 30 เมษายน 2563 เท่านั้นหากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ Digital Literacy และขอบคุณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.32 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ