แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

2967
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-11-01
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-11-01

แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

พลเมืองดิจิทัล  หมายถึง สมาชิกบนโลกออนไลน์ ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลทุกคนจึงต้องมี ‘ความเป็นพลเมืองดิจิทัล’ ที่มีความฉลาดทางดิจิทัลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม การมีส่วนร่วม ความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพิ่มเพื่อน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ทักษะดิจิทัล ก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ 21

Digital literacy คืออะไร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-10
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-10

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ค่ะ

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร