แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

3310
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-11-01
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-11-01

แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

พลเมืองดิจิทัล  หมายถึง สมาชิกบนโลกออนไลน์ ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลทุกคนจึงต้องมี ‘ความเป็นพลเมืองดิจิทัล’ ที่มีความฉลาดทางดิจิทัลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม การมีส่วนร่วม ความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ทักษะดิจิทัล ก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ 21

Digital literacy คืออะไร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-10
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-10

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ค่ะ

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร